Niềm tin và giá trị cá nhân

Xác định phương hướng cho bản thân bằng niềm tin. Niềm tin đến từ các ký ức có ảnh hưởng sâu nhất trong quá khứ. Niềm tin được dùng để mường tượng tương lai.

Điều hướng bản thân theo giá trị. Giá trị được phản chiếu từ những thành quả bản thân đạt được trong khoảnh khắc hiện tại. Giá trị dùng để định vị chính mình.

Niềm tin có tính chủ quan. Giá trị mang tính khách quan.

Niềm tin là quá khứ, là giả định tương lai. Giá trị là hiện tại. Hiện tại liên tục chuyển thành quá khứ. Giá trị liên tục chuyển hóa thành niềm tin. Niềm tin như tài sản, giá trị như thu nhập. Dùng thu nhập để cải biến tài sản. Dùng những tín hiệu giá trị tích cực để cải biến niềm tin cá nhân.

Để tự thấy niềm tin của chính mình, cần nhìn sâu vào ký ức, nhất là các biến cố lớn, ấn tượng sâu. Áp dụng tư duy tự hỏi tự trả lời, hoặc ngược lại, để suy nghĩ trống rỗng để nhìn thấy những ký ức sâu. Trong quá trình tìm kiếm, cần loại bỏ nhiễu của bên ngoài. Vậy nên tĩnh tâm, tu thiền, cách ly, đi phượt, cô đơn viết blog…thường dễ nhận ra niềm tin, lập trường của mình hơn.

Để cảm nhận được giá trị, cần hành động và tạo ra thành quả cá nhân. Giá trị là tín hiệu phản hồi từ thế giới bên ngoài, nên cần vận động, thay đổi và va chạm mới thấy được tín hiệu. Trong quá trình thực hiện mục tiêu sẽ có nỗi sợ tính bất định. Vượt qua nỗi sợ mà tiếp tục làm sẽ có xác suất nhìn thấy thành quả, từ nhỏ đến lớn. Khi thấy được một chút giá trị bản thân thì sẽ tiếp tục đi theo hướng đó.

Để vượt qua khủng hoảng giá trị cá nhân, cần nhìn ra niềm tin hiện có. Đồng thời dùng hiện tại để hành động và đạt kết quả, từ đó tìm thấy tín hiệu giá trị cá nhân. Không sợ ambiguity & uncertainty. Đạt được chút giá trị đầu tiên thì tiếp tục. Sau một quá trình sẽ cải biến niềm tin, chuyển qua trạng thái ổn định để từ đó tích cực đi lên.

Nhìn kỹ hơn vào quá trình chinh phục giá trị, có một khoảnh khắc từ bỏ hay cố thêm chút nữa. Có thể tập cách “rướn thêm chút nữa” trước khi dừng lại, luôn vượt qua giới hạn cũ của chính mình ở trong yoga, võ thuật hay marathon.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tạo hình tư duy’s story.