Bağış İşlemi

Bağış İşlemi (Muhtevası) İçeriği:

Bağışlayanın mal varlığından bağışlanana yaptığı devir işlemine denir. Bağış işleminde 2 şart olur; “karşılıksız ve kazandırma amaçlı olmalıdır.” kısaca herhangi bir bedel ve karşılık aranmaz.

18 yaşını bitirmemiş kimseler, zihinsel özürlüler, reşit ve mümeyyiz olmayan kimseler veli veya vasinin izni bile olsa bağış yapamazlar (MK 11,13 maddelerinde açıkça belirtilmiştir.)

Küçük ve kısıtlılar; temyiz kudretine sahip olmak kaydıyla reşit olmasa da kendisine yapılacak bağışı kabul edebilirler. (MK 16)

Bağış işleminde bağışlayan işleme mükellefiyet yükleyebilir. Bu mükellefiyet bağışlanan kişinin bazı şeyleri yapması ya da yapmaması şeklinde olabilir.Bağış işleminde düzenlenecek resmi senette bu mükellefiyet açıkça belirtilmelidir.

Bağış işleminde istenen Belgeler:

1- Varsa tapu senedi yoksa malikin (malın sahibinin) nüfus cüzdanı ile sözlü beyanı

2- Bağışlayanın ve bağış yapılan kişinin nüfus cüzdanları asılları veya pasaport asılları ve 1’er tane de fotokopileri

3- Bağışlayanın 1 tane, bağış yapılan kişinin 2 tane son 6 ay içinde çekilmiş ‘6 x 4′ büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları

4- Bağış işlemi istemi tüzel kişi yetkilisi tarafından yapılıyorsa; tüzel kişinin Bağış işlemine yetkili olduğunu ve temsilcisini gösteren yetki belgesi (Tapu K.2) (Bağışı kabul eden kişi için de geçerlidir.)

5- Bağış işlemine konu taşınmaz mal cinsi konut, ev vb. nitelikte ise zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi gerekmektedir.

6- Bağış işlemine konu edilen taşınmaz malın emlak vergisi değerini gösterir, ilgili belediyeden alınmış belge (rayiç bedel)

Detaylı bilgi için http://www.tapuportal.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.