İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı

Taşınmaz mal sahibi bu işlemde İntifa hakkını (yararlanma, kullanma hakkı) kendi üzerinde tutup sadece çıplak mülkiyeti devreder. Bu işlemde taşınmaz mal sahibi, ölene kadar taşınmazdaki haklarını kullanabilir.

Çıplak mülkiyeti devralan kişi, taşınmaz mal sahibi öldükten sonra, çıplak mülkiyetini devrettiği kişinin herhangi bir tapu müdürlüğüne başvurusu ile intifa (yararlanma, kullanma) hakkını talep edebilir. Bu işlemden sonra çıplak mülkiyet sahibi adına tapu senedi tam mülkiyet olarak çıkar ve taşınmaz malın tamamını almış olur.

İşlem için gereken belgeler

  • Taşınmaz malın (arsa, tarla, mesken, konut vb) varsa tapusu ibrazı yoksa ada, parsel, bağımsız bölüm numarası bilgilerinin sözlü beyanı.
  • Tarafların nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri.
  • Tarafların son altı (6) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları.
  • İşleme konu taşınmaz malın belediyeden alınmış beyan değeri (rayiç değer).

İşlemin mali yönü

  • İlgili belediyeden alınacak beyan değerinden az olmamak üzere gösterilen değer üzerinden bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 20 oranında yani toplamda binde 40 oranında harç tahsil edilir. (çıplak mülkiyet satışında 1/3, intifa hakkı satışında 2/3 oranında harç ödenir. Yani beyan değeri 120.000 TL ise toplamda iki tarafa da 2.400 er TL olmak üzere 4.800TL harç çıkar. Çıplak mülkiyet satışında 4.800TL nin 1/3 olan 1.600 TL çıkar. İntifa hakkı satışında 3200TL harç çıkar.
  • Döner sermaye ücreti tahsil edilir. (6544 sayılı kanun.)

Detaylı bilgi için http://www.tapuportal.com/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.