Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme)

Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme)

Kooperatif üyelerine tahsis nedir? Şartları nelerdir? İşlemin gerçekleşmesi için gerekli belgeler nelerdir?

İnşa edilen ev veya işyerlerinin, kooperatifi yapan veya yapmakta olan kurumdan, kooperatif üyeleri adına geçmesi yani tescil edilmesidir. Diğer adı ferdileşmedir. İşlem için kura tutanağına gerek yoktur. İşlem kooperatif temsilcilerinin isteği ile tamamlanır. İşlem, kat irtifaklı olarak yapılabilmektedir. Kooperatifin amacıyla örtüşüyor ise arsa olarak da yapılması mümkündür. İşlem mali olarak yükü, kooperatifin belirtilen mali değerinin ortakların üzerindeki paylarına göre hesaplanır. Yani her ortaktan payına göre binde 2,27 oranında harç talep edilir.

Kooperatif üyelerine tahsis işlemi için istenen belgeler:

  • Kooperatifin yetki belgesi,
  • Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları ,
  • Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösteren yönetim kurulu tarafından onaylanmış ferdileşme listesi (noter tarafından onaylanmış kura zabıtının alınması gerekmemektedir.),
  • Kooperatif üyelerinin nüfus cüzdanı bilgileri, T.C. kimlik numaraları, eğer mümkün ise üyelerin tamamının nüfus cüzdanlarının fotokopileri,
  • Tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılması için üyelerin birer tane fotoğrafları istenmektedir.

Bir önceki yazımız olan Yabancıların Mülk Edinmesinde Bilinmeyenler başlıklı makalemizde yabancı uyruk, yabancılara ev satışı ve yabancıların ev alması hakkında bilgiler verilmektedir.


Originally published at www.tapuportal.com on January 8, 2016.

Like what you read? Give Tapu Portal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.