Paylaşma (Taksim) İşlemi

Paylaşma, taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi; her hissedara(paydaşa) en azından birtaşınamaz mal denk gelecek şekilde paylaşılması işlemidir.

İstenilen Belgeler

 1. Paylaşma İşlemine girecek kişilerin kimlikleri ve 1 adet fotokopileri.
 2. Paylaşma İşlemine girecek kişilerin 1′ er adet vesikalık fotoğrafları (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 3. Paylaşıma konu edilecek taşınmazların, ilgili belediyeden alınmış beyan (rayiç) değerlerini gösteren belge.
 4. Paylaşıma konu olacak taşınmazlar içinde konut (ev, mesken) var ise; zorunlu depren sigortası (DASK) yaptırılması zorunludur.
 5. Paylaşımın (taksim) nasıl yapılacağını gösterir belge (liste, varak).
  .
 6. (örnek: Delice ilçesi Kuzayyurt Köyü 1365 parselin tamamı 1\1 Kemal Özdemir’e , 1366 parselin tamamı 1\1 Koral Mehmet Kahraman’ a 1367 parselin tamamı 1\1 Emre Uzun’ a Paylaştırılması gibi.

Paylaşma İşleminin Mali Yönü

 1. Terekeye (Kalan Mirasa) göre binde 22,27 oranında harç alınır.
 2. İmar alanları içerisinde şuyulanan (İmar Sonucu Oluşturulan) parsellere binde 11,38 oranında harç alınır.
 3. Birinci ve İkinci maddeler dışında kalan müşterek (paylı) mülkiyete konu taşınmazlarda da binde 4,55 oranında harç alınır.
 4. Döner sermaye ücreti tahsil edilir.

Detaylı bilgi için http://www.tapuportal.com/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.