На 500 мб в новому сервісі ніхто б не повівся.
Myroslaw Jartur
13

Це я записав:) 500ГБ і далі ТБ ще млао юути, а то як терабіт читається_)_

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Taras Ambroz’s story.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.