Vodafone Numara Taşıma Yöntemleri

tarifebilir
Feb 6 · 2 min read

Vodafone Numara Taşıma Nedir

Vodafone numara taşıma bireylere eğer Vodafone dışı bir GSM operatörü kullanıyorlar ise sahip oldukları numaralarını değiştirmeden hatlarını Vodafone’a geçirmeye imkan tanıyan işlemdir. Tanındıkları numara ile hayatlarına devam etmek kişiler bu yolu tercih etmektedir. Bunun birkaç sebebi olabilir. Numara değişikliği yapıldığı zaman pek tabi olarak rehberinizde kayıtlı tüm kişilere bu durumu bildirmeniz gerekmektedir. Özellikle iş hayatında aktif olarak bulunan kimseler için bu durum çok büyük bir önem arz etmektedir. Kişiler bu uğraştan kaçınmak amacıyla GSM operatörü değiştirmek istediklerinde numaralarını da değiştirmekten ziyade, numaralarını olduğu gibi taşıma yoluna gitmektedir. Bu durum GSM operatörleri için yeni müşteriler çekmek adına bir fırsat haline gelmiştir. Bu nedenle numarasını taşımak isteyen kişiler için birçok kampanya sunarak onların ilgilerini çekmeyi amaçlamışlardır.

Bu alanda Vodafone numara taşıma işlemi sayesinde sunduğu kaliteli hizmet ve yeni gelenler için avantajlar ile dolu tarife paketleri sayesinde en çok müşteri çeken GSM operatörü olmuştur. Peki Vodafone tarafından sunulan bu avantajlar nelerdir?

Vodafone Numara Taşıma Avantajları

Vodafone numarasını taşıyan her yeni müşterisi özel tarifelerden indirimlere ve birçok hediyeye kadar çok çeşitli avantajlar sunmaktadır. Numaranızı Vodafone’a taşıdığınız zaman hali hazırda Vodafone müşterilerine sunulan tarifelerden indirimli şekilde yararlanma fırsatı yakalarsınız. Ayrıca yeni gelenlere özel avantajlı tarifelere erişim hakkınız bulunur. Örnek vermek gerekirse; 14 GB internet, her yöne 1000 dakika ve sınırsız whatsapp olmak üzere yeni gelenlere özel Saçma Güzel Online M paketi aylık sadece 45 TL, 20 GB internet her yöne 1000 dakika ve sınırsız pwhatsap olmak üzere yine sadece yeni gelenlere özel olan Saçma Güzel Online L paketi aylık sadece 59 TL. Normal durumlarda bu tarz içeriğe sahip olan bir paket 70 TL ile 90 TL arasında bir fiyata sunulmaktadır. Bu noktada bu fiyatlara sadece taahhüt vererek sahip olabilirsiniz.

Yeni gelenler için sunulan avantajlar sadece fiyat olarak değil, özel hediyeler ve sosyal etkinliklerde sunulan kampanyalar şeklinde de sunulmakta.

Vodafone Numara Taşıma Nasıl Yapılır

Numaralarınızı taşımak artık sandığınızdan çok daha kolay! tarifebilir olarak numaranızı istediğiniz operatöre ücretsiz bir biçimde taşıyoruz! Sadece sizden istenen bilgileri eksiksiz bir biçimde bize iletin ve yeni hattınızın kapınıza gelmesini bekleyin!

  tarifebilir

  Written by

  tarifebilir.com olarak sizler için numara taşıma işlemlerinizi kolayca hallediyoruz!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade