tarla.io Uydu Servisi

Tarımda hassas davranıyoruz, tarlanızın gelişimini uydudan takip ediyoruz.

tarla.io uydu servisiyle, tarlanızı sezon boyunca uydu görüntüleriyle izleriz. Bitkilerinizin gelişimini NDVI (Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü Farkı Endeksi) algoritmaları üzerinden takip ederiz.

NDVI kısaca belirli bir alan içerisindeki canlı bitki örtüsü miktarının ölçümüdür. Bu ölçüm bize bitkinin sağlık durumunu gösterir. Kızılötesi ışınlar sağlıklı bitki yapraklarına ulaştığında, ışık atmosfere doğru geri yansır. Bitkide klorofil miktarı düştükçe, atmosfere yansıyan kızılötesi ışın miktarı da azalacaktır. Yansıyan kızılötesi ışınların yoğunluğu NDVI algoritmalarıyla takip edilerek bitkilerin sağlıklı olup olmadığı tespit edilir.

Landsat, Sentinel ve Planet uydularının her geçişinde aldığımız 3–5 metreden başlayan çözünürlükteki fotoğrafları NDVI algoritmalarıyla işleyerek; gübre eksikliği, sulama problemleri ve tarımsal hastalık ve zararlıların sebep olduğu gelişme geriliklerini, bir önceki uydu çekimiyle birlikte animasyon (.gif) halinde çiftçilerimize sunuyoruz. Böylelikle tarlanızdaki gelişimi çok az bir nasraf ile, hızlı ve pratik bir biçimde e-posta yoluyla veya cep telefonunuzdan gözlemleyebiliyorsunuz.

100 dekar ve üzerindeki tarlalarınız için sunduğumuz uydu servisimiz, özellikle geniş vejetasyon oluşturan tek/iki yıllık tarla ve bahçe bitkilerinde etkili sonuçlar vererek dekar başına kazancınızı misliyle artırabilecek potansiye sahiptir. Üstelik dekar başına yıllık sadece 4TL servis ücretiyle…

www.tarla.io/#uydu


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.