Yarrak

Üzgün, yorgun başkaldırışlarda,

Bazen suskun, bazen haykırışlarla,

Bir yarrak yaşar,

Derinlerde mahzun.

Derinlerinde yaseminler açıyor,

Bir yitik pantolonu zorlayışlarda.

Kaderine koşuyor.

Sekiz bira heyhât.

Ben anlattıkça,

Gülüşlerin cesaret veriyor.

Gözlerinde gördüğüm arzulayıcı tavır.

Bir güz günüydü, akşamüstü.

Bağır bağır bağırtıyorum seni düşlerimde,

Burada bir otel odasında,

Çözmek zamanı uçkuru.

Çukuru görmek zamanı.

Sekiz bira heyhât, altı saatin sonunda.

Altı saniye ve bir erken yitiş kaçınılmaz.

Mahzun yarrak, üzgün.

Gözyaşı bu akan beyaz.

Yangın mavisi ağlıyor.

Kaderine bir uçurumdan bakıyor.

Like what you read? Give Cemal Üreyya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.