SOMON BALIĞININ ETİ O GÖZ ALICI PEMBEMSİ RENGİNİ NASIL ALIR?

üm dünyada kendine has bir tüketici kitlesi olan somon balığının etinin o göz alıcı ve iştah açıcı rengini nasıl aldığını daha önce hiç düşündünüz mü? Peki ya etinin rengi beyaz yakın bir kırmızı — pembe olan bir somon balığını tüketmek konusundaki düşünceleriniz ne olurdu?

http://www.denizdenbabamciksa.com/somon-eti-rengi.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.