อย่าให้การตั้งราคา product ถูกๆ เพียงเพื่อให้ขายง่าย เป็นตัวตัดอนาคตธุรกิจคุณ
Kittichai Jirasukhanon
356