มาทำความรู้จัก Health at Home Application : Empowering caregiver
Dr.Kanapon Phumratprapin
112

หลายกรณี การพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่สร้างมันออกมา ต้องใช้เวลาพอสมควร และจะพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่นั้น ต้องดูว่า เราใส่องค์ประกอบระบบนิเวศของมันครบแล้วหรือยัง
เพราะถ้าองค์ประกอบไม่ครบ บทสรุปนั้นอาจผิดพลาดได้