Bu yazımda sizlere CSS Flex modülü ile ilgili tüm kullanımları, ipuçlarını göstermek istiyorum. Bu yazının sonunda CSS Flex nedir, nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır gibi sorularınıza yanıt bulabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım 🙂

Flex Yapısı Nedir?

Boyutları bilinmeyen-dinamik alanları daha kolay yönetmek için W3C bize al abicim sana flex, istediğin gibi alanını yönet demiş. Hatırlarsınız, eskiden öğeleri sağa-sola dayamak için float kullanır, dikey ortalamak için css’e takla attırırdık. Ancak flex yapısı ile, artık kapsayıcıya ve içindeki öğelerine esneklik getirebiliyoruz.

Flex’i kullanmamızın en büyük sebebi, esnek yapıları kolayca yönetmek için. Çünkü yapıya esneklik verdiği için, yatay ve dikey hizalarda nasıl görüneceğini, öğelerin kendi içinde hizalanmalarını ve sırasını belirlemek gibi güzel özellikleri bulunuyor. …


Yıllar önce bu yazıyı yazabilir misin deseler, hangi yazı der geçerdim. Ancak bugün, bir şeyleri kaybettiğim için yazmak istiyorum. Belki bu yazı, kaybetmeden önce daha değerli olurdu, ama insan sevdiğinin kıymetini bile kaybedince anlamıyor mu?

Ben neyi kaybetmiştim? İnsan neyi kaybedince yazı yazma isteği duyardı? Ya da sen olsan neyin uğruna yazardın?

Ben kendime inancımı kaybetmiştim, kısa bir süre önce tekrar bulduğum. Çünkü, yanlış dostlara sığınmıştı bu yol bilmez gönlüm. Ama haklarını yememek lazım, öyle insanlar geldi geçti ki hayatımdan, hiç gelmeseler de olurdu diyemem. Onlar iyi ki geldi ki, bugünkü bene ulaşmamı sağladılar.

Hani derler ya, başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz zanneder diye. Onlar iyi ki gösterdiler ki kendilerini, kendimi onlar gibi görmekten vazgeçtim. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store