In memoriam: Natalia Estemirova (1958–2009)

Natalia Estemirova. Bilde fra Helsingforskomiteens hjemmesider.

Som leder for Memorial levde, og døde, Natalia Estemirova for menneskerettigheter i Tsjetsjenia. Vi har ingen rett til å glemme henne.

Russland er et vanskelig land på mange måter, og et av de hardeste områdene i landet er den nord-kaukasiske republikken Tsjetsjenia. Tortur er en daglig foreteelse her, og president Ramzan Kadyrov har selv deltatt i uhyrlighetene.

Ramzan Kadyrov, arvet makten i republikken fra sin far, Akhmad Kadyrov, som han var livvakt for. Han har styrt med en jernhånd helt siden begynnelsen av sin regjeringstid. Han har vide fullmakter fra Kreml til å gjøre som han vil, og befolkningen lever stort sett i frykt for hva som kan skje hvis de protesterer. Likevel finnes det helter der, folk som er bare så altfor klar over farene ved å stikke hodet frem, men likevel gjør nettopp det. Natalia Estemirova var en av disse.

Som leder for den tsjetsjenske avdelingen av den viktige organisasjonen for menneskerettigheter, Memorial, var Estemirova fullstendig klar over risikoen hun tok ved å gjøre den innsatsen hun gjorde. Hun arbeidet også med undervisning i historie, så hun var åpenbart svært bevisst på situasjonen hun befant seg i. Ikke desto mindre er uredde og effektive stemmer helt nødvendige her, og Estemirova var som sådan uovertruffen. Hun hadde en særegen evne til å snakke med folk, og kunne derfor både effektivt avdekke brudd på menneskerettigheter og formidle disse bruddene på en god måte. Ved siden av å arbeide for Memorial bidro hun også med nyhetsstoff til Novaja Gazeta og Kavkaszkij Uzel.

Natalia Estemirova ble funnet drept i republikken Ingusjetia i 2009. Hun hadde blitt rammet av to skudd i hodet. Det er ingenting som tyder på at hun ønsket å bli en martyr, blant annet etterlatte hun seg en datter. Drapet på henne er en katastrofal tragedie og en uhyrlig forbrytelse, livet og virket hennes er et lysende symbol for håp i en ellers dyster politisk situasjon. Året etter hennes død ble Natalia Estemirova Documentation Center, som arbeider med avdekking av brudd på menneskerettighetene, grunnlagt i Oslo .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.