Waarkanikstemmen.info maakt online vinden van stembureaus mogelijk

Veel Nederlanders twijfelen nog op welke partij zij gaan stemmen. Stemwijzers, kieshulpen en kieswijzers zijn er dan ook in overvloed. Of ze in alle gevallen uitsluitsel bieden of eigenlijk alleen maar meer verwarring zaaien zal nog moeten blijken, maar het staat vast dat een groot deel van de kiesgerechtigde Nederlanders op woensdag 15 maart de gang naar de stembus zal maken. Het vinden van het stemlokaal waar die stembus staat is echter minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Er kan in Nederland gestemd worden in 8.916 stemlokalen. Met een stempas ben je als kiezer welkom in elk stemlokaal binnen je eigen gemeente, en met een specifiek aan te vragen kiezerspas kan ook daarbuiten gestemd worden. Een online zoektocht naar stemlokalen in de buurt biedt helaas geen directe voldoening, maar www.rijksoverheid.nl maakt wel inzichtelijk dat het aan gemeenten is om kiesgerechtigden een overzicht te sturen van alle stembureaus binnen de eigen gemeente. Ontwikkelaars Thomas van der Westen en Jorn Henkes van online bureau Jannes & mannes uit Den Haag vonden dat dit anno 2017 wel wat beter kon. Daarom ontwikkelden zij een zoekmachine die alle stembureaus van Nederland weet te vinden.

Op https://waarkanikstemmen.info kunnen bezoekers met behulp van hun GPS-locatie of door het invoeren van een adres alle stembureaus in een straal van twee kilometer vinden. De resultaten worden netjes op een kaart getoond, inclusief adresgegevens. Dit project is mogelijk gemaakt door het begrip ‘open data’, hetgeen Jannes & mannes weer te danken heeft aan de Open State Foundation. Dat er vraag is naar een dergelijk platform is overigens duidelijk: in de eerste dagen werden er al 600 zoekacties gepleegd, vooral in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Nijmegen, Zwolle en Eindhoven. Waarkanikstemmen.info maakt misschien niet inzichtelijk wélke stem het beste bij een kiezer past, maar maakt in ieder geval duidelijk wáár een kiezer zijn of haar stem kan uitbrengen. Gelukkig is daarmee tenminste één van de belangrijkste vragen op 15 maart beantwoord. Ontwikkelingen rondom het platform zijn te volgen via https://twitter.com/waarstemmen

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thomas van der Westen’s story.