Teamswe

Assistant professor at Karlstad University. Universitetslektor på Karlstads Universitet med forskning i pappersfysik. Älskar fjällvandring och digitalfotografi.

Teamswe