Jamie Harper
Jamie Harper

Jamie Harper

Brit. Love tech. Want to make the world a better place for next generation. Fan of skiing, film, Brazilian jiu-jitsu.