Abeceda programskog jezika Java kroz Bookvar (BA, RS, HR)

Zadovoljstvo nam je podijeliti sa Vama uzbudljivu priču o jednom novom i ambicioznom projektu na prostorima našeg regiona.

To je priča o mladom startup projektu Bookvar, i samo ime startup-a većinu nas će podsjetiti na našu prvu knjigu, naše prve korake u učenju osnova, dok će onim mlađima sigurno zvučati zanimljivo i moderno.

Međutim, našu pažnju je privukao sa kursom “Programiranje u Javi — od početnika do stručnjaka“.

Sa preko 20 sati visoko kvalitetnog video sadržaja i preko 120 lekcija na bosanskom jeziku, kurs programskog jezika Java je svakako jedinstven poduhvat na ovim prostorima.

Ipak, dozvolite nam da Vas kroz nekoliko rečenica prvo upoznamo sa Bookvar startup-om.

Šta je to Bookvar?

Bookvar je online edukativna platforma koja svojim korisnicima nudi sadržaje za govornike bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika, kao i mogućnost stručnjacima iz raznih oblasti da dijele svoje znanje sa drugima.

Kurseve na Bookvar-u odlikuju kvalitet sadržaja, kao i vrhunske animacije te video produkcija zahvaljujući timu sjajnih mladih profesionalaca.

Dodatna pogodnost je svakako i mogućnost gledanja kurseva po tempu koji studentima najviše odgovara. Sve što je potrebno jeste internet konekcija, uređaj za pristup internetu, i želja za učenjem nečeg novog.

Programiranje u Javi — od početnika do stručnjaka

Bilo da ste apsolutni početnik kada je u pitanju programiranje, ili već poznajete neki od programskih jezika, kurs „Programiranje u Javi — od početnika do stručnjaka“ će vam omogućiti da uspješno savladate osnove Java programskog jezika.

Programiranje u Javi — od početnika do stručnjaka

Također, ovaj kurs može poslužiti i kao dopuna nastavi ili zamjena za instruktivnu nastavu za studente koji na svojim fakultetima uče Java programski jezik.

Danas u svijetu postoji jako mnogo online platformi za učenje koje svoj sadržaj nude na engleskom jeziku, koji je neslužbeno i zvanični jezik informacijskih tehnologija, ali gotovo i da nema kvalitetnih sadržaja na domaćim jezicima.

Autor kursa je Java developer Ermin Kreponić koji iza sebe već ima jako uspješne kurseve programiranja na engleskom jeziku koje je pregledalo preko 200 hiljada polaznika.

O izazovima sa kojima se suočio pri izradi kursa Java programiranja na bosanskom jeziku Ermin kaže:

“Najveći izazov mi je bio prilagoditi neke stručne termine tako da i dalje budu razumljivi na našem jeziku, a da studenti i dalje nauče termine onako kako se koriste na engleskom, jer je to jako važno ako žele dalje da istražuju neke teme.“

Vodič kroz kurs

Uvodno poglavlje se sastoji od devet video lekcija koje ne morate da gledate po redoslijedu, i gdje se ćete se prvo upoznati sa osnovnim pojmovima u Javi, a zatim uz pomoć autora kursa postaviti radno okruženje na svom računaru.

Za razvoj u programskom jeziku Java tokom kursa se koristi Java IDE razvojno okruženje, a autor u uvodnom dijelu detaljno objašnjava na koji način da preuzmete i instalirate Java IDE, bez obzira na kojem operativnom sistemu radite.

Nakon što ste podesili razvojno okruženje, možete krenuti u svijet Java programiranja.

Tokom uvodnog dijela naučit ćete kako da pokrenete Vaš prvi program koji će na ekranu ispisati jednostavnu poruku “Da li Radi?”.

Kroz uvodna predavanja ćete se također upoznati sa značajem i načinom upotrebe komentara u programiranju, te sa blokovima koda u Javi.

Za kraj uvodnog dijela upoznajemo se sa načinom ispisa poruke napisane unutar našeg programa na ekranu.

Mislimo da je najefektivniji način praćenja ovog i ovakvih kurseva rad uporedo sa predavačem.

Zahvaljujući tome što u svakom trenutku možete zaustaviti predavanje, ili se vratiti nazad na dio koji možda niste najbolje razumijeli, možete pisanjem koda i naredbi prateći predavača naučiti puno više nego da ste samo pratili i kasnije samostalno radili.

Varijable, tj. promijenjive i tipovi podataka, su pojmovi koje ćete usvojiti u drugom poglavlju. Kada smo naučili šta su to varijable i tipovi podataka u Javi, autor kursa nas upoznaje sa aritmetičkim operatorima.

Već nakon dva poglavlja možemo samostalno napisati kratki program koji radi neku matematičku operaciju sa dva broja.

Nije loše, zar ne?

Nakon svih pregledanih lekcija unutar drugog poglavlja dolazi nam i zadatak koji će nam pomoći da provjerimo naše znanje.

Tokom trećeg i četvrtog poglavlja naučit ćete o uslovnom izvršavanju programa, odnosno kako da kontrolišete tok izvršavanja, te o petljama u programskom jeziku Java.

Kroz peto poglavlje učimo o nizovima, njihovoj svrsi, te na koji način da primjenite prethodno stečeno znanje. Nizovi su nerijetko problem za početnike, međutim zahvaljujući autoru kursa, ovo poglavlje kao i zadatak nakon njega ćete savladati bez muke.

Programski jezici se razlikuju po načinu na koji reprezentuju problem računaru, a programski jezik Java koristi Objektno Orijentisani pristup, što je jedan od najvažnijih pojmova koji moramo savladati kako bismo mogli razumijeti programiranje i praviti kvalitetne programe.

Principi objektno-orijentisanog programiranja (OOP)

Autor ovog kursa je očito svjestan navedene činjenice, pa je posvetio čak tri poglavlja za savladavanje pojmova i osobina Objektno Orijentisanog programiranja.

Međutim, napredujući kroz lekcije i riješavajući zadatke, nakon svakog poglavlja mogli smo zaključiti da sada uistinu i razumijemo šta u praksi znači Objektno Orijentisano Programiranje, kako se koristiti metodama, klasama, strukturama podataka, kao i koje su prednosti ovakvog pristupa.

Na kraju kursa imamo priliku da provjerimo svoje znanje samostalnim pravljenjem jedne prave aplikacije za chat.

Kako biste ostali motivisani, i svaku lekciju u potpunosti pregledali, na kraju svake lekcije kao i poslije svakog riješenog testa dobit ćete 50 bodova.

To Vam pruža priliku da učestvujete u nadmetanju sa ostalim polaznicima kursa.

Zaključak

Iako mlad startup, za Bookvar možemo reći da je donio nešto potpuno novo na naše prostore, a posebno važnim na polju edukacije novih IT-evaca vidimo kurs Java programiranja.

“Naša vizija je kreirati relevantnu i inovativnu novu dimenziju učenja, na način da omogućimo dijeljenje znanja koja su do sada bili neadekvatno zastupljena, da ih predstavimo u privlačnoj vizualnoj formi, te da ih učinimo dostupnim svima, na bilo kojoj lokaciji, u bilo koje vrijeme, po individualnom tempu učenja“. — Bookvar tim

Zaista je velika novina mogućnost učenja Java programskog jezika na jezicima naroda Bosne i Hercegovine, a da pritom ne morate izdvojiti veliku sumu novca kao što je to obično slučaj kada se radi o sadržaju ovog kvaliteta.

Java kurs programiranja je odlična prilika za prvi korak na putu u svijet programiranja, bez obzira u kojoj ste životnoj dobi.

Like what you read? Give Sead B - Techjardine a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.