Phay rãnh then và then hoa

Phay then

Phay bằng dao phay đĩa 3 mặt cắt: năng suất cao khi đường dao đủ lớn, độ chính xác kém do dao động, dao bị mòn làm cho chiều rộng rãnh thay đổi.

Phay then bán nguyệt: Chỉ chạy dao hướng kính, đường kính dao nhỏ nên vận tốc chạy dao thấp do đó năng suất thấp.

Phay bằng dao phay ngón:

  • Dùng dao phay ngón thông thường : phải khoan mồi trước với đường kính bằng chiều rộng rãnh then và thực hiện một hoặc hai bước khi phay then kín.
  • Dùng dao phay chuyên dùng: không cần khoan mồi nhưng phải chạy dao nhiều lần. Tuy lượng chay dao ít nhưng năng suất đạt vẫn cao hơn so với dùng dao phay ngón thông thường.

Then hoa

Phay then hoa: thực hiện phay hai mặt bên sau đó phay phần trụ, phay bằng dao phay định hình, phay bang dao phay lăn trục then hoa( trong sản xuất lớn).