Laskuvarjon osto-opas
Tommi Savikko
13

Tälleen tulevana kurssilaisena on nyt alkanut todellisesti kiinnostamaan kaikki tilpehööritieto ja sitä yrittää imeä itseensä mahdollisimman paljon. Tämä teksti oli erittäin hyvä kattavuudeltaan varjoihin liittyen, mutta onko jossain skydive-suomi-skydive sanastoa? Jotkut sanat menivät yli hilseen ja joihinkin juttuihin olisi kiva saada kuva havainnollistamaan mitä tarkoitetaan :D Kiitokset kuitenkin tekstistä!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.