เมื่อ..พบวิกฤตต้องอย่าอ่อนแรง!!

โจโฉบอกว่า“อย่าอ่อนแรงต่อหน้าศึก แม้จะรู้ว่าแพ้” แต่..ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอประโยคหลังใครพูดไม่ทราบ สรุปว่าโลกนี้ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดถ้ารู้จักและเข้าใจ..

DTR เป็นช่องทางหาตลาดใหม่ สำหรับชาวนา..!!

_________________บทความโดยคุณอภิชาต มนัสตรง_________________

Digital Thai Rice (DTR) เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่ปฏิบัติและบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อยกระดับรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่สากล

___________________________________________________________________

ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้ที่….

LINE OFFICIAL : @WSNTECH

FACEBOOK : @ThaiFarmerSmile