Dedikodu üzerine

Dedikodu sandığımızdan daha yoğun bir şekilde gündelik yaşamın içinde fakat biz dedikoduyu daha çok başkasının arkasından konuşmak olarak tanıyabiliyoruz, ancak birisi yokken onun hakkında konuştuğumuzda dedikodu yapıyor hissine kapılıyoruz.

Kendimce dedikoduyu tanımlayacak olsam “Dedikodu çeşitli haber kaynaklarından, haberin kaynağını dikkate alarak bilgi edinme ve edinilen bilginin değerlendirilmesidir.” derdim. Bu tanıma göre yan komşu kaynaklardan biri haline geliyor. Büyük medya kuruluşu, şirket içi konuşmalar, yeni dönemlik raporlar, şirket haberleri, kredi notları… her biri büyük dedikodunun parçası oluyor.

“Babasından sürekli dayak yiyen kuzenim Bursa’lı bir iş adamının oğluna gelin kaçmış” demek ile “Son yaşanan terör olayları karşısında altındaki dalgalanmanın temel nedeninin yabancı sermaye çıkışı olduğu düşünülüyor” demek arasında eylem olarak temelde fark görmüyorum. İkisi de doğrudan benim görmediğim veya duymadığım bir durum, ikisini de bana aracı bir kişi veya kurum aktarıyor, ikisinin de doğruluğu değişken ve spekülasyona açık.

Bursa’lı iş adamı denmesinin sebebi, kızın alacağı tepkiyi hafifletmek için olabilir ve “iş adamı” denilen bu kişi aslında ufak bir esnaf olabilir fakat haberi taşıyan kişi için iş sahibi olması iş adamı olması anlamına geliyor da olabilir. Benzer şekilde altın fiyatlarını sermaye çıkışına bağlamak yerli yatırımcıya bunun global trendin bir sonucu olduğunu söyleyip endişelenmesini engellemek olabilir böylece programı fonlayan yatırım şirketi portföyünü elinde tutabilecektir.

Çalışacağımız şirketleri seçerken şirket hakkında mevcut ve ulaşılabilir bilgileri toplarsınız. En azından ideal senaryoda durum böyledir. Eski çalışanların yorumları, müşterilerinin ne söylediği, iş ortaklarıyla birlikte nasıl işler çıkardığı gibi çeşitli bilgiler sizin şirkete karşı bir algınızın oluşmasına yardımcı olur ve bu algı sizin oradaki mutluluğunuzla ilgili fikir verir. Mutlu olacağınız kanısında iseniz başvuru sürecine devam edersiniz.

Dedikodu sadece çalışacağınız şirketi seçmenize yardımcı olmaz, sizin sosyal çevrenizi şekillendirir, paranızı nereye yatırmanız gerektiği ile ilgili fikir verir, hatta kızınızın evlendiğinde mutlu olup olamayacağı ile alakalı tahminde bulunmanıza yardımcı olur. Dedikoduya itibar etmezseniz güncel ve dinamik dünyanın biraz dışında kalırsınız.

Maalesef dedikodunun faydasının yanında zararı da mevcut o da spekülasyon: Yalan haber! Birileri yalan haber paylaşma riskine girerek birilerinin zararından kazanç elde etme çabasında olabilir.

Sevgilini başka bir çocukla mı görmüşler? Bu haberi sevgilini seven başka biri uçurmuş olmasın? O şirkette mobing mi varmış? Bunu söyleyen arkadaşın aynı pozisyona başvurduğunu sana söylememiş olmasın? Bu gibi durumlarda haberin kaynağı biraz daha öne çıkıyor ve bunu değerlendirebildiğimiz ölçüde gerçeğe yaklaşıyoruz. Ya gerçekten mobing varsa veya sevgiliniz için artık çekici değilseniz?

Hepimiz dedikodu yapıyoruz, yapacağız ve yapanları dinleyeceğiz. Bankalar kredi puanınıza göre faiz uygulayacak ve sen en çok güvendiğiniz insanları çevrende tutmak isteyeceksin. Bunların hepsinin özünde kendimizi “güvende hissetme” ihtiyacı yatıyor. Banka zararını en aza indirerek kendini güvende hissediyor. Sen ise huzurla uyumak için ve elindekileri kaybetme ihtimalini düşünmemek için kendini güvende hissetmek istiyorsun.

Güvende hissetmek için ilk önce çevrende güvendiğin insanların olmasını istersin. Peki güvenebileceğimiz insanları nasıl seçiyoruz?

Herkesin güvenilirlik endeksini tek başına oluşturmak zor olurdu. Bir Ahmet kişisi ele alalım. Ahmet’e ne kadar güvenebilirsin? Ahmet’i gözlemlemiş olman yeterli mi? Ahmet söz konusu olduğunda çevrendeki insanlar nasıl davranıyor? Ahmet’e karşı çekingenler ve saklayıcı mı davranıyorlar yoksa ona açık mı davranıyorlar? Bunun gibi pek çok göstergeyi bilinçle veya bilinçsizce dikkate alıyorsun. Tüm bunlar Ahmet’i senin için güvenilir veya güvenilmez yapacak. Ve hayatın bir oyunudur ki Ahmet senin için çok güvenilir olabilirken, bir başkası için son derece güvenilmez olacak.

Son olarak, edindiğiniz haberlerin kaynağı güvenilirliğini pekiştirdiği ölçüde spekülasyon gücünü arttırıyor olacak. Komik bir örnek olarak aklıma büyük denetim ve danışmanlık şirketleri geliyor. “Bizde 2 senelik tecrübeyi dışarıda 4 sene kabul ediyorlar.” Yeni mezun biri için cezbedici durmakla birlikte konuyla alakalı istihbaratı yapmamış bir kişi maalesef gerçeği 2 sene sonra öğreniyor :) Yine de haklarını yemeyelim, uzun vadede geri dönüşü yüksek bir yatırım oluyor.

Dedikodu o kadar kritik ki birikimlerinin erimesi ile sonuçlanabilir, senelerce çalışmanın boşa gitmesine neden olabilir veya yanlış tedaviye yönlendirildiğiniz için sevdiğiniz birinin hayatını kaybetmesine neden olabilirsiniz. Çoğu zaman da tüm bunlar sizin denetiminiz dışında gerçekleşir. Dedikoduya itibar edip doğru değerlendirmeyi öğrendiğimiz ölçüde huzurlu yaşayabiliyoruz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.