Hakan’ın Katili Ferdi Mi? Programda şok gelişmeler yaşanıyor. Hakan Ekinci cinayeti araştırılmaya devam ederken bomba gibi bir olay daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta yayının son gününde Büşra ve Tuğçe cinayeti hakkında çok büyük gelişmeler oldu. Büşranın tırnaklarında bulunan DNA kalıntıları… 
 Kaynak: Gerçeğin Peşinde Hakan Cinayeti Son Gelişmeler (14 Eylül 2017)

Like what you read? Give Televizyon Programı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.