Det går

Opp

Ned

Hit

Dit

Rundtomkring

I ring

Bortover

Framover

Tilbakeskritt

Nedtur

Opptur

Alltid ei rute

Ti skritt

Ein marsj

Og, ein vals

Sjeldan rumba

Eller cha cha cha

Meir

Ha ha ha

Alltid ei

Rørsle

I rørsla

Finnes her

Langt ut

I tyttebærskogen

Og, til havet med