Hald opp, kjære

Det var då voldsomt, kjære

Det var i drygaste laget

Ikkje nødvengigvis for meg

Men for den sjela du råka

Det var av drøyaste slaget

Så hald opp, la vere!

Du veit jo kva

einkvan vil måtte

kome til

å gjere

Så..

Hald opp, kjære

Ikkje bli ein flopp

mot dei som står deg nære

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ikkje Til Bry-BryDegIkkje’s story.