God morgon, natt

Det roper eit ubehag av rørsle

I denne kvelande stilla.

Det skrik eit tomt brøl

Mot framtid og no.

I tillegg,

All denne lysande forventning

Alldags mot og vern om stigande

Vare nye gleder