Hjelpes den som

treng det

Slik ja

Og sånn

Eg kunne ikkje gjort

dette sjølv

Du måtte vera med

Tidleg stund og

sein kveld


På ettermiddagen

når du ikkje er der

Saknar eg deg meir

enn annan nokon gong

Det fine vakre gode er

Også i kveld

Du helsar


Sender eit kyss og seier

Eg kjem

Heim til deg i kveld

Like what you read? Give Ikkje Til Bry-BryDegIkkje a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.