Jeg liker når du skriver

Alle skiftningene, menneskene

Følelsene

Alt av tre

Må du skrive så mye om tre?

Skriv mer

Du driver det nærmere, og avsted

I Puls og takt og

Tonene er både stridige og værfaste

Langt der borte, i skogholtet,

er disse vokterne som pisker og

driver oss

fremover,

bortover, ut

og tilbake

Jeg hører sangen fra trærne, og fuglekvitter og han som synger for deg

Der ute

Og her,

Det er gjøkens trøst

I et ekkoets kvierivitt

Flokken samles og gjør seg klar

Det er langt fra skogssus

Over atlanteren

Skriv om havet, suset, vinene og

Den værharde stormen

Skriv om lengsel og stille farvann

Og åretak og vingeslag som

Driv

Skriv mine kjære over

atlanterens

Havvei

Og, skriv de hjem

Skriv de Vel hjem

Skriv

de

hjem

Til fuglehus, og nek, og ventende

Skog av tre

Jeg ikke bare liker

når du skriver

Jeg elsker det du

Skriver, du fuglesangkvitter

Og gammal uglemarsj,

Som gir kveldstid og varleg fred