Vidsyn

Kva trur du?

( Eg trur sjeldan når det handler om sak. Eg les, sjekker ut, tester og prøver, undres og spørr. Det fører meg til ein stasjon ved namn «eg veit»).

Eg veit ikkje kva som er ditt svar, men eg kjenner somme tider og etterkvart til noko ved mitt. Kanskje er dette del av oss begge sitt? Nokre gonger er det sant, ofte er det fragment av noko langt større vi ikkje Evner verken å forstå eller ta inn over oss.

Somme gonger treng ein ikkje finne verken eit eller fleire svar. Andre gonger er det naudsynt. Eg føretrekk ein slump av begge deler, innblanda litt jazz eller kunst, om du vil.


- Slikt kan ein tenkje på ein lørdags morgon