A legsikeresebb vállalatok titka

TEQUA International Kft.
Feb 7 · 4 min read

„A tudásra fordított befektetés fizeti a legmagasabb kamatot.” Benjamin Franklin

A vállalatoknál, ha a minőségfejlesztésre gondolunk, rögtön ami eszünkbe jut az a termék és a szolgáltatás, de elfelejtünk egy legalább annyira fontos dolgot — azokat az embereket, akik a termékeket előállítják. S mint ahogy egy termék, szolgáltatás minőségén is tudunk mit javítani és korrigálni, addig az alkalmazottakat is fontos fejleszteni, tovább képezni, hiszen a szolgáltatásunk, termékünk a munkavállaló által lesz még kiválóbb és sikeresebb.

A legsikeresebb vállalatok rengeteg energiát szentelnek a csapataik képzésére, fejlesztésére. W. Edwards Deming minőségellenőrzési szakértőtől kérdezték, hogy kötelező-e a szakmai továbbképzés. Így felelt: „Az üzleti életben a továbbképzés nem kötelező, mint ahogy a túlélés sem.”

A képzést legalább annyira fontosnak vélik, mint a marketinget, a promóciót vagy bármely egyéb üzleti tevékenyéget.

Az American Society for Training and Development (Amerikai Képzési és Fejlesztési Egyesület) szerint a vállalkozók felső 20 százaléka éves bruttó bevételének legalább 3 százalékát képzésre fordítja. Akkor sem csökkentik ezt azt összeget, amikor a gazdasági helyzet nehezebb. A képzést legalább annyira fontosnak vélik, mint a marketinget, a promóciót vagy bármely egyéb üzleti tevékenyéget. Mindez Magyarországon sincs másképp, a munkáltatók által biztosított képzési lehetőségekre legalább akkora szüksége van a munkavállalóknak, mint a fizetésre és egyéb pénzbeli kiegészítésekre.

Az elmúlt években kezdték felismerni a vállalatok az alkalmazottjaik szakmai továbbképzésének fontosságát, bár sokakat csak akkor képeznek, ha újként kerül egy munkahelyre, hogy felkészítsék őket a feladatkörükre, pedig fontos lenne a régebbi dolgozók szinten tartó képzése is. Legutóbbi felmérést a KSH 2015-ben végezte ezt a témát érintően: a vállalkozások 44 százalékánál vehettek részt az alkalmazottak valamilyen, a vállalkozás által támogatott szakmai képzésben.

A képzés és fejlesztés azt az üzenetet hordozza az alkalmazottak számára, hogy a vezető valóban elkötelezett a sikereik iránt.

Napjainkban a munkaerőhiány van a legtöbb üzleti szektorban, így a legjobb munkatársak megtartása és motiválása minden vállalat számára a legfontosabb feladattá vált. A képzés és fejlesztés azt az üzenetet hordozza az alkalmazottak számára, hogy a vezető valóban elkötelezett a sikereik iránt, megbecsülve érzik magukat egy munkahelyen, ha a cég támogatja a fejlődésüket. Emellett azt is számításba kell venni, hogy az Y és Z-generáció számára a fejlődési, előrelépési lehetőségek az egyik legfontosabb szerepet játszák egy munkahely választásánál. A munkaadóknak nehéz az ő szakmai továbbfejlesztésükre a legjobb módszert megtalálni, hiszem számukra már nem érdekesek a hagyományos oktatások, ők már inkább saját maguk, az internet adta végtelen tudásból kívánnak tanulni.

Az interneten való tájékozódás, mint új tanulási forma, magával hozta napjaink egyik válságparadoxonát, hogy az emberek sok mindenről tudnak felületesen, de szinte semmit nem ismernek alaposan.

Ugyanakkor a mai fiatalokat hajtja a tudásvágy, csak éppen a tanulási szokásaik változtak meg. Lassan már az e-learning sem tudja a figyelmüket lekötni, helyette az m-learninget, vagyis mobileszközös tanulást és más interaktív módszereket használnak. Illetve a munkafolyamatok terén ők már főként projektekben szeretnek gondolkozni, egy problémát együtt fogalmaznak meg és együtt is oldják meg, csapatmunkában.

A legtöbb munkavállalót már hidegen hagyják a sablonos céges oktatások.

Ezért sem véletlen, hogy a Tequa Akadémián is a legsikeresebb tréningjeink — a cég specifikus képzések, kihelyezett formában, ahol egy kooperatív tanulási csoport jön létre. A legtöbb munkavállalót már hidegen hagyják azok a céges sablonos oktatások, ahol olyan dolgokat hall, amit pár klikkelés által a videómegosztó portálokon megtalálhat. Illetve egy esti filmnézés helyett kényelmesen a saját ágyában saját maga is elsajátíthat. Ennél sokkal nyitottabbak az olyan tréningekre, ahol egy kooperatív tanulást csoport jön létre. A problémát együtt találják meg és együtt is találnak megoldást rá, profi tréner — mentor — segítségével. Itt egy csapatban tudnak együtt dolgozni, ahol mindenki azt csinálhatja, amiben a legjobb. Ezáltal a problémát könnyebben meg tudják oldani. Kimondottan ezekre a fókuszálnak a: Core Tools, Six Sigma, Projektmanagement, LEAN- és még számos képzéseink. A tréningjeink valódi célja, hogy a tudást használni is tudják valamire, nem csak az, hogy a számonkérésig a rövid távú memóriájukban valahogy eltárolják. Ez egyfajta szórakoztató tanulást, használható tudást és sikerélményt ad a munkavállalók számára, továbbá remek csapatépítő is lehet. Ez a munkáltatónak is remek befektetés hiszen, az alkalmazottjaik fejlesztése által képesek, egyre nagyobb profitot termelni.

Végezetül a következő tippeket osztjuk meg veletek — avagy a LEGSIKERESEBB VÁLLALATOK TITKÁT, amelyet minden vezetőnek, HR-esnek, szervezet — team fejlesztőnek érdemes alkalmaznia, ha vállalatánál képzések tervezésében gondolkozik:

1. Elsőként elemezni a munkaterületeket. Megtalálni azt a területet, ahol a legtöbb a probléma, hiba áll fent. A legkevesebb profitot hozza és magas a vevői elégedetlenség.

2. Meghatározni a lehetséges probléma okát. Megfogalmazni a célt, amit a képzéssel el akarunk érni.

3. Kiválasztani a munkaterületről azokat az alkalmazottakat, akiknek a képzésére érdemes pénzt fektetni, akik akarnak is tanulni, fejlődni.

4. Egy olyan képzési intézményt találni, ahol vállalatspecifikus tréninget tudnak garantálni. Ahol a résztvevők minőségi szakmai oktatást kapnak és tréneri segítséggel megoldást találnak a problémára.

5. A munkatársai a képzés végén, úgy álljanak fel, hogy valódi értéket adó tudást kaptak, amit akár már másnap is tudnak hasznosítani a munkájukban.

6. Végezetül a cél az lenne, hogy vállalatunk sikeresebb legyen: profit növekedés, költségmegtakarítás, vevői elégedettség — üzlet siker- a munkatársai szakmai továbbképzésének köszönhetően.

Csak így lehet a vállalat számára a legnyereségesebb a tudásra fordított befektetés. Ez jelenti a valódi értéket adó képzést, ahol a minőségért minőséget kap!

Palcsok Dalma Vanessa, TEQUA International Kft.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade