Bursa Psikolog


BURSA KLİNİK PSİKOLOG VİLDAN KAVAK KARSAN; EĞİTİM VE SEMİNERLERİ

-2014 EMDR Terapisi ve Aile Terapis’nin Entegrasyonu, Michel Silvestre

-2011 EMDR Terapistinin Alet Çantası, Marilyn Luber, Ph.D

-2010 EMDR ve Kompleks Travma; Müdahaleler, Teknikler, Jim Knipe, Ph.D

-2010 EMDR II.Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu

-2010 EMDR I.Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu

-2010 Aile ve Evlilik Terapisi, II.Seviye , Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu

-2009 Aile ve Evlilik Terapisi, I.Seviye , Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu

-2009 Aile Genogramı, Prof.Dr. Ayşe Yalın

-2009 Transaksiyonel Analiz, Doç.Dr. Psk. Azmi Varan

-2009 IV.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, “Farklı Bakışlar Benzer Görüşler”

-2009 IV.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, “Farklı Bakışlar Benzer Görüşler” Çalışma Grubuna Katılım

-2008 Şema Terapi Süpervizyonu, Dr.Alp Karaosmanoğlu

-2008 Şema Terapi Eğitimi, II. Düzey, Dr.Ap Karaosmanoğlu

-2007 Şema Terapi Eğitimi, I. Düzey, Dr.Ap Karaosmanoğlu

-2006 Ege Üniversitesi XI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Kurgudan Gerçeğe”

-2005 “Kardeş Öğrenci” Projesi Şehit Üsteğmen İlköğretim Okulu

-2005 Homofobi Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği

-2005 Mersin Üniversitesi X. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Sözlü Bildiri ile Katılım:”Gençlerin Psikolojik Açıdan Çeşitli Programları İzleme Nedenleri”

-2005 Mersin Üniversitesi X. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Nedir Bu Normal?”

  • 2004 Uludağ Üniversitesi IX. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, “Bireyden Topluma Duyarlılık”
bursa psikolog
Like what you read? Give Psikolog VİLDAN KAVAK KARSAN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.