Psikolog

Psikolog ünvanını, üniversitelerin dört yıllık psikoloji bölümünden mezun olanlar alabilir. Fakat lisans eğitimi bir psikolog için uygulama açısından yeterli değildir. Bu yüzden psikolog ların lisansüstü eğitim alarak psikolojinin herhangi bir alanında uzmanlaşmaları gerekmektedir. Psikologlar; klinik, gelişim, endüstri, sosyal psikoloji gibi yüksek lisans programlarından birinden uzman psikolog unvanı alırlar.

Psikolojinin alt kategorileri:

  • – Klinik psikoloji
  • – Endüstri Psikolojisi
  • – Psikofizyoloji
  • – Psikometrik Psikoloji
  • – Sosyal Psikoloji
  • – Eğitim Psikolojisi
  • – Danışmanlık Psikolojisi vb…

İyi bir psikolog olabilmek için:

  • – Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olma (4 yıllık lisans diploması)
  • – Uzmanlık alanı için Lisansüstü programı bitirme
  • – Uygulama için Süpervizyon eğitimi
Psikolog
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Psikolog VİLDAN KAVAK KARSAN’s story.