Teru Yoshikoshi

Teru Yoshikoshi

No Rain, No Rainbow http://t.co/QFRZ3edVda Google+:Terunobu Yoshikoshi Skype : teru4454 某Globalなソフトウェアベンダー勤務中。 yui、Football。 ツイートは個人の見解です。