Milan Tesic
Milan Tesic

Milan Tesic

Profesor srpskoga jezika i knjizevnosti. Piše i latinicom i ћирилицом. Omljeni citat: Taština praznine!