Rio’dan Haberler İyi Değil

07–18 Eylül 2016 tarihleri arasında Rio’da yapılacak Paralimpik Oyunları ile ilgili Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden gelen haberler iyi değil.

Anlatılanlara göre, bütçe denkliği sağlanamamış, dünyadaki milli Paralimpik komitelerine yapılması gereken ödemeler yapılamıyor. Bu durum böyle devam ederse, en az 30–40 ülke Paralimpik Oyunları’na katılamayacak.

‘Bütçe yok’

Ayrıca, bugüne kadar tüm Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda kural haline gelmiş, ilgili ülkenin başkan ve genel sekreterine tahsis edilen araba, şoför ve tercümanı son anda “Bütçe yok” diye iptal ettiler. Hadi bu bir yana, ülkelerin sporcularını olimpiyat köyünden, yarışmaların yapılacağı yerlere götürecek otobüslere de yine aynı gerekçe ile şoför veremiyorlar. Ve tavsiyeleri de şu: “Ya buradan size Brezilyalı şoförler buluruz, parasını siz ödersiniz veya kendi ülke

kafilenizden bir elemanınız ehliyetini Portekizce’ye çevirip tasdik ettirdikten sonra bu otobüsleri kullanabilir.”

Yarışma yerleri değişti

Düşünün, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan, Rio’yu hiç bilmeyen insanlar o trafik keşmekeşinde ve güvenlik sorunlarının yaşandığı kentte, sporcularını kendileri alıp yarışmaların yapılacağı yerlere götürecekler. Bazı yarışma yerleri iptal edilerek, yeni yerlerde yapma kararı alındı. O salonların ve sahaların ne durumda olduğu da belli değil. Ayrıca birçok medya merkezini kapatıp diğerleri ile kombine etmeyi düşünüyorlar (Bu bizim ülkemizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü Türkiye’de yazılı basından bugüne kadar akreditasyonunu yaptıran hiçbir gazete yok).

Suçlu Brezilya…

Peki bu durumda kabahat kimin? Tabii ki önce Brezilya Devleti’nin. Ama onun kadar da sorumlu olan Uluslararası Olimpiyat ve Uluslararası Paralimpik Komiteleri. Kendileri ile ilgili her türlü ihtiyaçları en iyi şekilde karşılatırken, iş engelli sporculara gelince “Para bitti” diye ortaya çıkıyorlar. Burada yanlış, zamanında bu oyunların Brezilya’ya verilmesiydi. Bir başka yazımızda bu konuya değineceğiz.

Tasavvufta 4 kapı hikayesi

Tasavvufta 4 kapı ve her kapının 10 makamı vardır.

1- Şeriat Kapısı

2- Tarikat Kapısı

3- Marifet Kapısı

4- Hakikat Kapısı

Öğreti olarak bu kapılar birer birer geçilerek hakikate ulaşılır.

Öğrencilerinden biri Mevlana’ya sormuş; “Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?

Mevlana şöyle demiş: “Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var ve hepsi rahlelerine eğilmiş. Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra gel sana anlatayım.”

4 tokatın hikayesi

Öğrenci gitmiş, birincinin ensesine bir tokat aşketmiş. Tokadı yiyen derhal ayağa kalkıp arkasına dönmüş ve daha kuvvetli bir tokatla Mevlana’nın öğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek ama serde hocasına itaat var. Yaradan’a güvenip ikinciye de bir tokat atmış. O da derhal ayağa kalkıp elini kaldırmış. Tam tokadı vuracakken vazgeçip yerine oturmuş. Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş. Dördüncü, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş.

İşte örnekler

Öğrenci Mevlana’ya dönmüş, olanları anlatmış.

Mevlana “İşte sana istediğin örnekler” deyip anlatmaya başlamış…

  • Birinci, şeriat kapısını geçememiş biri idi. Şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı, aynısını sana iade etti.
  • İkinci, tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı, tam tokadı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi. “Sana kötülük yapana bile iyilik yap.” Onun için döndü, oturdu.
  • Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmiştir. İyinin ve kötünün tek Yaradan’dan geldiğini bilir, inanır. Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı.
  • Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir. Onun için dönüp bakmadı bile…

Her kapının 10 makamı vardır

1) Şeriat kapısının makamları:

1. İman etmek

2. İlim öğrenmek

3. İbadet etmek

4. Haramdan uzaklaşmak

5. Ailesine faydalı olmak

6. Çevreye zarar vermemek

7. Peygamberin emirlerine uymak

8. Şefkatli olmak

9. Temiz olmak ve

10. Yaramaz işlerden sakınmak.

2) Tarikat kapısının makamları

1. Tövbe etmek

2. Mürşidin öğütlerine uymak

3. Temiz giyinmek

4. İyilik yolunda savaşmak

5. Hizmet etmeyi sevmek

6. Haksızlıktan korkmak

7. Ümitsizliğe düşmemek

8. İbret almak

9. Nimet dağıtmak ve

10.Özünü fakir görmek.

3) Marifet kapısının makamları

1. Edepli olmak

2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak

3. Perhizkarlık

4. Sabır ve kanaat

5. Haya

6. Cömertlik

7. İlim

8. Hoşgörü

9. Özünü bilmek ve

10. Ariflik.

4) Hakikat kapısının makamları

1. Alçakgönüllü olmak

2. Kimsenin ayıbını görmemek

3. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek

4. Allah’ın her yarattığını sevmek

5. Tüm insanları bir görmek

6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek

7. Gerçeği gizlememek

8. Manayı bilmek

9. İlahi sırrı öğrenmek ve

10. İlahi varlığa ulaşmak.

Yavuz Kocaömer — 29.08.2016
Posta Gazetesi