Keresőoptimalizálás eszközök a Mobil seóra

János Tóth
Feb 10, 2018 · 2 min read

Keresőoptimalizálás mobil eszközökre — Azaz Mobil SEO

Meglepő vagy sem, a keresőmotorok és a vele párhuzamban álló keresőoptimalizálásban rengeteg változás következett be. Manapság még mindig ha azt a szót halljuk, hogy keresőoptimalizálás — beleértve azt is aki tömegközlekedésen mobilinternetezéssel tölti idejének jó részét — még mindig az asztali pc-kre és a notebookra történő optimalizálásra gondol. Megjegyzendő, hogy a kettő között SEO illetve weboldal készítés szempontjából nagyon kicsi különbség lelhető fel.

A rohamosan fejlődő világnak, a modern fogyasztói társadalomnak és technológiának köszönhetően, a világ internetforgalmának jelentős része mobil eszközökön történik. Ha valaki úgy szeretne bevételhez jutni, hogy az internetet használja eszközként, ennek tükrében weboldal, webshopot hoz létre, akkor ezt a tendencia változást mindenképpen figyelembe kell venni. Ha ezt nem teszi, akkor üzlete hátrányba kerül a konkurenciával szemben, az embereket pedig megfosztja valami jótól, amivel többet tehet a világért, az emberekért termékével, szolgáltatásával.

Keresőoptimalizálás első fázis

A keresőoptimalizálás első fázisának is tekinthető a weboldal készítés, ugyanis manapság fontos, hogy figyelembe vegyük a fejlődő tendenciákat a folyamat során. Ez azt jelenti, hogy ha eredményeket szeretnénk elérni új weboldalunkkal, elengedhetetlen a mobil eszközökre való optimalizálás, és a későbbiekben is ezt a preferenciát kell szem előtt tartanunk. Emellett semmiképp sem szabad megfeledkezni az asztali gépről vagy laptopról internetezők igényeiről sem. A Google a mobil eszközökre is optimalizált weboldalakat plusz pontokkal jutalmazza!

Vizsgáljuk csak meg, miért vették át a hatalmat a mobiltelefonok! Mi ennek a magyarázata? Egészen egyszerű dologról van szó. Mint ahogy azt ma már mindenki tapasztalja, mobiltelefonunkat mára már nem csak telefonálásra használjuk. A mai modern készülékek olyan tudással vannak felvértezve, hogy ezek közül a telefonálás mint opció, kb 1%. Már nem is teljesen helytálló a megnevezés, hogy mobiltelefon, hisz egyfajta multimédia eszközökké nőtték ki magukat.

Minden mobilgyártó szinte csak és kizárólag okos telefont gyárt. Ha valaki ilyen eszköz birtokosa — és tegyük fel egész nap utazik, vagy csak unaloműzésként játszik — ezen felül még hasznossá is teheti magát, hisz ha kezében van az internet, még a munkáját is el tudja végezni! A számos felhasználás, funkció végett így az emberek nem is spórolnak a mobilinternet-előfizetésen.

A Magyarországon forgalomban lévő mobiltelefonok majdnem felét okostelefonok teszik ki. Ezen eszközök 2/3-án rendszeresen interneteznek. Mindemellett nem említettük a táblagépeket melyek ugyanúgy mobil eszköznek számítanak, melynek felhasználóbázisa egyre nagyobb, bár tény, hogy az egyre nagyobb tudás mellett még mindig a telefonok aránya mutat növekvő tendenciát.

Azt javaslom, hogy vegyük figyelembe merre halad a világ, a technológia, és amilyen gyorsan csak lehet reagáljunk rá, ezáltal fel tudunk zárkózni az élmezőnyhöz. Magyarországon még újdonságnak számít az, ha valaki mobil eszközökre optimalizált weboldallal rendelkezik, és ez nagyszerű lehetőség arra, hogy kitűnjünk a tömegből. Nem kell attól tartanunk, hogy mobilra optimalizált weboldalunkkal elveszítjük az otthonról internetezőket.

Egy mai modern weboldal ugyanis kétféle verzióval rendelkezik: egy asztali gépre ill notebookra és mobil készülékre optimalizált. Ha valaki egy ilyen oldalra ellátogat, akkor automatikusan az általa használt eszköznek megfelelő oldal fog betöltődni.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store