This story is unavailable.

Merhaba Cemil Bey. Söylediğiniz amaçla 2 yıl önce Entropol Kitap’ı kurduk. Güzel çalışmalara imza attık. Hatta bir kitabımı oradan yayımladım. Maalesef Amazon bir süre sonra kitaplarımızı sildi. Türkçe karakter konusunda hiç yardımcı olmuyorlar.

Maalesef E-kitap Türkiye’de ilgi görmüyor. Bu nedenle bu defa farklı bir yayımlama yolu seçtim.

Katkınız için teşekkürler.

Like what you read? Give Tevfik Uyar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.