Saçma bir yazı
Hakān Demirci
1

Nedenini açıklamak ister misiniz?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tevfik Uyar’s story.