Bu makaleyi yazma amacım;

•Hiç duymayanlar için en azından bir fikir oluşturmak

•Kilo vermek için türlü yollar deneyip umutsuz bir arayış içinde olanların sağlıklı ve direkt bir alternatifle arayışlarını nihayete erdirmek

•Önyargısı olanlara bir nebze “acaba?” dedirtmek

•Bir yerde okuyup hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için detay sunmak

•Kullanmak isteyenler için de akla sık gelen soruların cevaplarını derlemek istedim.

*Doktor arkadaşlarıma samimi bir not; yararlandığım makaleleri internette (özellikle pubmed’de bile) araştırırken harala gürele önüme çıkanı buraya getirmedimKarşıma çıkan 30küsür yabancı kaynak makalenin hepsini literatür olarak taradım fakat aralarından sadece en seçkin olanları dikkate aldığımı göreceksiniz.*

Image for post
Image for post

Peki..Glucomannan nedir?

Tam adıyla “Konjac glucomannan (KGM)”, doğada organik bir şekilde bulunan, yetiştirilen Salepgiller familyasından ( orkide türlerine Anadolu’da verilen genel ad ) tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde 2 tane yumru vardır. Bu yumrular nişasta benzeri polisakkarit glucomannan ismi verilen bileşikler( Amorphophallus konjac )içerir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store