Uygulamalarınıza arama altyapısı hizmeti sağlayan Algolia, San Fransisco merkezli bir şirkettir. Bu yazıda Algolia’nın sağladığı faydaları, performansı ve Ruby on Rails uygulamalarınıza nasıl entegre edebileceğinizden bahsedeceğim. Sizde bu yazı sonrasında uygulamanıza daha esnek ve güçlü bir arama yeteneği kazandırabilirsiniz.

Ülkemizde daha çok aldığı yatırımlarla tanınan Algolia aslında 2012 yılından beri…


Görülmesi gereken yerler, tavsiyeler ve fotoğraflar…

Ekim ayında İlkay‘ın doğum günü süprizi olarak ayarladığı ve beni çok mutlu eden Kapadokya gezimize dair aklımda kalanları yazıya dökmek ve bu sayede tecrübelerimi ve önerilerimi paylaşmak istiyorum.

Geziden geriye kalan tüm bilgilerimi detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Herhangi bir konuda bilgi almak isterseniz…


Hayatını teknoloji ve peşi sıra gelen nimetlerden kazanan biri olarak teknolojinin getirdiği ya da zamanın bize getirdiklerinden ve götürdüklerinden bahsetmek istiyorum.

Serdar Kuzuloğlu‘nun “Anılarımız nerede yaşacak?” adlı yazısı uzun süredir aklımda olan bu yazı için beni teşvik etti diyebilirim, bu yüzden kendisine teşekkür eder, yazısını okumanızı tavsiye ederim.

Başlıkta belirttiğim…


Ruby’nin en güzel yanlarından biri hiç şüphesiz her konuda size çözüm sunan gem paketleridir. Kısaca gem, Ruby ile yazılmış kütüphanelere verilen isimdir. İşinize yarayan gemleri direk olarak kurabilir ya da bundler gibi bir paket yöneticisiyle projenize dahil edebilirsiniz. Ruby gemlerine RubyGems adresinden ulaşabilirsiniz.

Brakeman

Brakeman, Rails projenizdeki kodlarınızı tarayıp güvenlik açıklarını…


Photo by Denys Nevozhai on Unsplash

Bu yazıda sizlere frontend geliştirirken yaptığımız ve kimi zaman angarya gelen işleri Gulp ile nasıl otomatize edebileceğinizi ve yapılması gereken işlerinizi nasıl azalttığından bahsedeceğim.

Tolga Gezginiş

software developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store