hocam çok güzel bir anlatım olmuş ama şunu sormak istiyorum.
Baaddin Baaddin
11

Selamlar, öncelikle bu konuda yazı bulamamış olman normal çünkü artık production sunucularında değişiklik yapan pek bulunmuyor :)

Sorunun cevabına gelecek olursak, geliştirme ortamında gulp bir çok işlem yapıp (minify, concatenation vb) build hazırladığı için her değişikliği bu sürece uygun yapmalısın. Bununda yöntemi; geliştirmeyi dev ortamında yapıp, gulp’un sunduğu buildi sunucuya göndermelisin. Tersini yapmaya çalışmak doğru olmayacaktır.

Umarım yardımcı olabilmişimdir, sevgiler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.