Positioning การวางคุณค่าในตัวเอง

สวัสดีครับ ช่วงนี้งานผมค่อนข้างยุ่ง อาจจะไม่ได้มาเขียนบทความบ่อยนัก แต่ก็จะพยายามมาเขียนให้ได้บ่อยที่สุดนะครับ สำหรับในวันนี้ เราจะมาคุยเรื่อง Positioning การวางคุณค่าในตัวเองกันครับ

คำว่า Positioning จริงๆ แล้วศัพท์ค่อนไปทางการตลาดนะครับ แต่ถ้ามองว่า พนักงานก็คือสินค้าชิ้นหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ (จ้างหรือไม่จ้าง) ก็ใช้คำๆ นี้ได้เหมือนกัน แล้ว Positioning ของพนักงานในแง่ของสินค้าคืออะไรล่ะ มันคือเรื่องของตำแหน่งครับ

เมื่อเรามาสมัครงาน ในครั้งแรกเราต้องเลือกสมัครก่อนว่า เราจะสมัครตำแหน่งใด นายจ้างจะทำการสัมภาษณ์และทำการวัดคุณค่าของเราว่า สมควรจ้างหรือไม่ ถ้าจ้าง เหมาะกับตำแหน่งใด เงินเดือนควรเป็นเท่าใด นั่นคือการกำหนดคุณค่าของเราโดยนายจ้าง

แต่เมื่อเราได้ทำงานจริงแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำคือ การวางคุณค่าในตัวเราให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นหรือสูงกว่า เช่น หากได้รับการจ้างในตำแหน่งพนักงานขาย เราสนใจที่จะเป็นคนขายไปตลอดหรือไม่ หรือเราต้องการเพิ่มคุณค่าของเราให้มากกว่านั้น จากขายอย่างเดียว ก็อาจจะเพิ่มการให้คำปรึกษากับลูกค้าเข้าไปด้วย คอยติดตามดูแลลูกค้า เอาใจใส่ แล้วเรายังจะเรียกตัวเองว่า เป็นแค่พนักงานขายได้หรือเปล่า คุณค่าในตัวเรามีมากกว่านั้นแน่นอน

เมื่อเราทำผลงานได้ดี นายจ้างย่อมเห็นความสำคัญ ลูกค้าเห็นความสำคัญ คู่แข่งเห็นความสำคัญ ดังนี้แล้ว ความก้าวหน้าของเราก็จะก้าวหน้าไปไม่มีที่สิ้นสุดครับ

ลองถามใจตัวเองดูครับ ณ ตอนนี้ เราวางคุณค่าในตัวเองไว้ที่ตรงไหน เปลี่ยนตอนนี้ ยังไม่สายเกินไปครับ

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ thaihrpro.com
 
และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ Facebook ThaiHRPRO
 สนใจ โปรแกรมบริหารงานบุคคล สมัยใหม่ ที่ไม่ใช่แค่โปรแกรมเงินเดือน -> EZYHR

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.