แนวคิดจากหนังสือเรื่อง ชีวิตลิขิตด้วยกรรม

แนวคิด สร้างความสุข จาก หนังสือเรื่อง “ชีวิตลิขิตด้วยกรรม” 
ผู้แต่ง: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือเรื่อง ชีวิตลิขิตด้วยกรรม ได้ที่:
https://thammasukho.bentoweb.com/th/product/354708/product-354708