Tổng quan về thị trường máy bơm wilo- Đức

Máy bơm Wilo — Đức

Máy bơm Wilo — một thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng thế giới đặc biệt đến từ Đức, và LG Group đã thành lập công ty liên doanh TNHH Máy bơm Wilo, không chỉ dẫn đầu thị trường ở Hàn Quốc mà còn tiến bước trong thị trường thế giới.

Là một trong ba công ty cốt lõi cùng với Wilo — Đức là Salmson ở Pháp, Máy bơm Wilo sẽ có giải pháp tiếp cận khách hàng với công nghệ tiên tiến, phân phối hiệu quả, mạng lưới dịch vụ rộng lớn và sản phẩm đáng tin cậy.

Với một xã hội hiện đại hóa nhanh và mạnh như ngày nay, Máy bơm Wilo đã giới thiệu các loại bơm dùng cho nông nghiệp, bơm tăng áp và bơm tuần hoàn nước nóng. Không những thế trong suốt thời gian qua Wilo đã phát triển được các loại bơm chìm giếng sâu, bơm thoát nước thải, bơm cho công trình xây dựng, bơm hóa chất, bơm áp lực lớn không những đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở sản xuất và các khu chung cư cao tầng khác nhau mà còn đạt được yêu cầu hợp vệ sinh càng cao của người tiêu dùng và trong lĩnh vực môi trường.

Máy bơm Wilo cũng đã đưa ra một hệ thống bơm tăng áp độc đáo và máy bơm nước biển với vật liệu công nghệ cao.

Máy bơm Wilo trên thị trường châu Á

Máy bơm Wilo đang nổi lên là nhà sản xuất máy bơm hàng đầu tại Trung Quốc và các thị trường châu Á khác cũng như thông qua các hoạt động của máy bơm Wilo Trung Quốc ở Tần Hoàng Đảo và văn phòng đại diện Jakarta.

Máy bơm Wilo cũng đã thành công bước vào hầu như tất cả các thị trường lớn trên thế giới như Bắc & Nam Mỹ, Trung Đông, Nga và châu Âu. Và mạng lưới chia sẽ với Wilo-Salmson tăng cường khả năng tiếp thị Máy bơm Wilo trên toàn thế giới.

Cả thế giới cần nước cho sinh hoạt và sự tiện nghi. Máy bơm nước Wilo chu cấp và xử lý được nước lạnh, nước nóng, nước sạch và nước thải. Chúng tôi đang phấn đấu hướng tới một môi trường tốt hơn và hiệu quả cao nhất có thể.

Wilo muốn trở thành đối tác lâu dài của bạn, tạo môi trường tốt nhất và hiệu quả nhất có thể. Wilo sẽ luôn cùng bạn khi bạn cần đến nước.

>>>Xem thêm: máy bơm vertix, máy bơm APP, máy bơm matra…<<<

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.