SHELFOUT.COM - CHIA SẺ SÁCH — CHIA SẺ KIẾN thức

Từ việc kết nối những người có sở thích đọc sách, Shelfout được xây dựng với mục đích tạo nên những cộng đồng chia sẻ sách, qua đó phát triển văn hoá đọc, tạo cơ hội cho mọi người tiếp cận với nguồn kiến thức vô tận mà những quyển sách có ích mang lại.

CHIA SẺ SÁCH — KẾT NỐI MỌI NGƯỜI TẠO ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN KIẾN THỨC

SÁCH — KẾT NỐI

Bắt đầu với sách, Shelfout kết nối những người có thói quen đọc sách và yêu sách. Mọi người có thể trao đổi sách với nhau, từ đó việc đọc sách sẽ trở nên ít tốn kém hơn.

SÁCH — CHIA SẺ

Không chỉ chia sẻ sách, chúng ta còn đang chia sẻ nguồn kiến thức vô tận. Shelfout mang nguồn kiến thức từ người này đến người khác.

SÁCH-TIẾP CẬN

Thông qua việc tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể dể dàng tiếp cận với những quyển sách có ích, Shelfout mong muốn có thể nâng cao dân trí thông qua việc phát triển văn hoá đọc tại Việt Nam.

Mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi mong muốn giúp Việt Nam tốt đẹp hơn. Thông qua những sản phẩm của mình, chúng tôi cố gắng nâng cao giá trị chia sẻ, tin tưởng và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hãy để những quyển sách yêu quý của bạn được thực hiện nghĩa vụ cao cả của chúng là mang kiến thức đến cho mọi người thay vì chỉ được đọc một vài lần. Chỉ cần mỗi người một cuốn sách thôi, tài nguyên sách của chúng ta sẽ lớn vô cùng. Hãy cùng nhau xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách ở Việt Nam để giúp đất nước ngày càng tốt đẹp hơn!

Còn chờ gì nữa , hãy dạo một vòng quanh shelfout nhé , bạn sẽ tìm thấy nhiều sự bất ngờ đấy....

http://shelfout.com
http://www.thanhcs.com/

Like what you read? Give Thanh Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.