Máy xông hơi khô ướt khác gì nhau ? Gia đình dùng loại nào tốt?

Để trả lời câu hỏi của quý khách hàng, chúng tôi đưa ra phân tích so sánh sự khác nhau giữa 2 loại máy, loại phòng xông hơi khô và ướt đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm sử dụng, lắp đặt và bảo quản.

Nói một cách khái quát và dễ hiểu nhất thì:

Máy xông hơi khô (máy Sauna): dùng hơi nóng để làm tăng nhiệt độ. Máy xông hơi khô dùng đá tản nhiệt là tinh dầu hương để làm nhiệt độ phòng tăng lên -> nhiệt độ cơ thể tăng lên và ra nhiều mồ hôi.

Máy xông hơi ướt (máy Steam): dùng trực tiếp hơi nước nóng nên phòng xông hơi sẽ nóng nhanh hơn. Trong phòng xông hơi ướt sẽ có một ít không khí làm lạnh mà phòng xông hơi khô không có.

Mỗi loại máy, loại phòng xông hơi có lợi ích riêng, đây cũng là yếu tố cần thiết để đánh giá khi lựa chọn mua sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

Loại máy phù hợp để dùng cho ngay tại nhà, tận dụng ngay phòng tắm để làm phòng xông hơi thì bạn nên chọn máy xông hơi ướt với công suất vừa phải. Máy xông hơi ướt không đòi hỏi lắp đặt và thiết kế phòng ốc phức tạp như máy khô vì máy khô cần dùng nội thất gỗ thay vì loại vật liệu khác để tránh bỏng da trong quá trình xông hơi.

Để tìm hiểu thêm về sự khác nhau của 2 loại máy xông hơi khô và ướt, mời bạn xem thêm chi tiết tại đây: http://mayxonghoiamazon.com/so-sanh-su-khac-nhau-giua-2-loai-may-xong-hoi-kho-uot.html.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.