San pham xu ly moi truong

Thanh Tung
Dec 24, 2019 · 2 min read

Với việc phát triển quá nóng của ngành nuôi trồng thủy sản, khiến môi trường nuôi ngày càng ô nhiễm trầm trọng (sản phẩm xử lý môi trường), dịch bệnh bùng phát tràn lan, dẫn đến tỷ lệ nuôi thành công của người dân rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lâu dài của toàn ngành nuôi Tôm khu vực Đông Nam Á.

Nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ nuôi thành công, giảm thiểu việc lạm dụng chất kháng sinh và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản, Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long thông qua nhiều hình thức như tự nghiên cứu phát triển hay liên kết hợp tác, sau nhiều lần nuôi kiểm nghiệm kiểm chứng tại khu nuôi thực nghiệm, Công ty đã phát triển thành công các sản phẩm xử lý và chế phẩm vi sinh chất lượng ưu việt, kết hợp với mô hình nuôi sinh thái, Thăng Long đã cung cấp được cho khách hàng một kỹ thuật nuôi mang tính hệ thống.

Nguồn: shenglongbt.com/vn/san-pham-xu-ly-moi-truong-c9.html

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

xử lý khí thải | hệ thống xử lý khí thải