เทศกาลสำคัญของจีน

FERNnyyy
FERNnyyy
Feb 15, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post

หลายๆคนอาจจะมีเชื้อสายจีนกันไม่มากก็น้อย หรือบางคนอาจจะเป็นไทยแท้แบบไม่มีใครในบรรพบุรุษเป็นคนจีนเลย แต่ดั๊นอยากรู้เทศกาลสำคัญของจีน แถมเทศกาลของจีนยังมีเย๊อะเยอะเยอะกว่าเนื้อหาวิชาต่างๆอีก ถ้าจำหมดคงจะเป็นไอน์สไตน์คนที่สองแล้วแหละ(เว่อร์ไปมั้ยยย)แต่วันนี้เก๊าก็เลือกเทศกาลของจีนที่สำคัญๆมานำเสนอทุกๆคนนนนนนนนน อ้าวปรบมือกันเร็ว

1.เทศกาลวันตรุษจีน

Image for post
Image for post

เทศกาลตรุษจีน หรือ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (Spring Festival) เทศกาลที่สำคัญมากของชาวจีนทั้งที่แผ่นดินใหญ่และผู้ที่มีเชื้อสายจีนทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนจีนในประเทศต่างๆ นับเป็นวันพิเศษและมีความสำคัญยิ่งสำหรับคนจีน จะมีการเฉลิมฉลองกันไปทั่วโลกจะจัดงานฉลองปีใหม่โดยเริ่มขึ้นในวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน โดยจะไปสิ้นสุดในวันที่ 15 ซึ่งตรงกับเทศกาลหยวนเซียว ซึ่งในวันตรุษจีนนี้ชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะไปประกอบธุรกิจการงานที่ไหน หากอยู่ในจังหวัดหรือในประเทศเดียวกัน บรรดาสมาชิกในครอบครัวชาวจีนเหล่านั้น จะกลับบ้านมาพบปะกันอย่างพร้อมเพรียงกัน คล้ายกับวันสงกรานต์ที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

2. วันเช็งเม้ง

Image for post
Image for post

วันเช็งเม้ง เป็นงานที่สำคัญมากที่สุดของชาวจีน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี เป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนพากันไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่สุสานฝังศพ (ฮวงจุ้ย) เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงคุณ งามความดีของบรรพบุรุษ สำหรับในประเทศไทยวันเช็งเม้งถือวันที่ ๕ เมษายนของทุกปีเป็นหลัก

3.พิธีไหว้บ๊ะจ่าง

เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง (ขนมจ้าง) หรือเทศกาลตวนอู่ หรือเทศกาลตวงโหงว เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวจีนทั้งในประเทศจีนและประเทศต่างๆ ตรงกับวันที่ ๕ เดือน ๕ ตามปฏิทินทางจันทรคติ เพื่อระลึกถึง “ซีหยวน” หรือ “คุกง้วน” (Qu Yuan) กวีผู้รักชาติที่ปลิดชีวิตตนเองโดยการกระโดดลงแม่น้ำฉางเจียง หรือ แม่น้ำแยงซี (Yangtze River) เนื่องจากถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายเพราะไม่พอใจในความซื่อตรงของซีหยวนจนทำให้ สูญเสียผลประโยชน์ นอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนยังกำหนดให้วันนี้เป็นวันกวีจีน (The Chinese Poet’s Day) เนื่องจากซีหยวนเป็นกวีคนสำคัญของจีน ซึ่งตามทัศนะคติของชาวจีนเชื่อว่า เป็นเทศกาลที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

4. วันสารทจีน

Image for post
Image for post

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival) ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือน ๗ ตามปีปฏิทินทางจันทรคติของจีน โดยปกติแล้วจะช้ากว่าปีปฏิทินทางจันทรคติของไทยประมาณ 2 เดือน ซึ่งตามปีปฏิทินทางจันทรคติของไทยวันสารทจีนจะตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้อีกด้วย

5. เทศกาลไหว้พระจันทร์

เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาเป็นพันปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินทางจันทรคติ ส่วนตามจันทรคติแบบไทยจะประมาณเดือนกันยายนของทุกปี เนื่องจากเทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วง จึงเรียกว่า “จงชิว” (Zhong Qiu) เพื่อระลึกถึงฉางเอ๋อ (Chang’e) เทพธิดาแห่งพระจันทร์ซึ่งเชื่อกันว่าถือกำเนิดในวันนี้ และมีความเชื่อที่ว่าในคืนนี้จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์กลม ใหญ่ และสว่างมากที่สุดในรอบปี กิจกรรมต่างๆจึงจัดขึ้นในคืนนี้ ซึ่งพอถึงเทศกาลนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีเซ่นไหว้พระจันทร์และเจ้าแม่กวนอิมพร้อมกัน

6. เทศกาลกินเจ

Image for post
Image for post

เทศกาลกินเจ เป็นประเพณีแบบลัทธิเต๋ารวม 9 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำถึงขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนทุกๆ ปี (รวมเป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน) ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของไทย ดังนั้น เทศกาลกินเจจึงอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกๆ ปี ปัจจุบันเทศกาลกินเจจัดขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ตลอดจนหมู่เกาะเรียวในอินโดนีเซียและอาจมีในบางประเทศเอชีย เช่น ภูฏาน ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศจีน(ประกอบด้วยฮ่องกงและมฑทณไต้หวัน) ซึ่งการกินเจในเดือน 9 นี้ เชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2170 ตรงกับสมัยอาณาจักรอยุธยา

7. เทศกาลตังโจ่ย

Image for post
Image for post

เทศกาลตังโจ่ย หรือเทศกาลไหว้ขนมบัวลอย (ขนมอี๊) คือวันเปลี่ยนเทศกาลเป็นฤดูหนาว มีลักษณะเป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุดหรือวันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาว ถือเป็นเทศกาลสุดท้ายของชาวจีนในรอบหนึ่งปี ซึ่งจะตรงกับเดือน ๑๑ ของจีน และโดยประมาณแล้วจะตรงกับวันที่ ๒๒ ธันวาคม (ตามปฏิทินสากล) ของทุกปีในเทศกาลนี้ชาวจีนจะทำขนมบัวลอยมาไหว้ฟ้าดิน ปึ๋งเถ่ากง ตี่จู๋เอี๊ย (เจ้าที่) เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยให้การดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัวดำรงมาได้อย่างราบรื่นตลอดปีที่ผ่านมา และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันของทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

หวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอจะเป็นความรู้ใหม่ๆให้กับคนที่มาอ่าน และสำหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับวันหรือเทศกาลสำคัญของจีนก็เข้ามาอ่านได้นะค้าา

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store