การปนเปื้อน ในดาต้าเซ็นเตอร์

Contamination in Data center สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาศึกษาไปพร้อมกันในเรื่อง การปนเปื้อนในดาต้าเซ็นเตอร์นะครับ หรือ ที่พูดกันคุ้นๆพูดว่า contamination. โดยผมจะทำการอ่านหนังสือ Design considerations for datacom equipment centers จาก ASHRAE นะครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆ หากผู้อ่านสนใจ สามารถสั่งซื้อได้จาก ASHRAE โดยตรงครับ Contamination หมายถึง การปนเปื้อนที่จะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย หรือ ลดประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่ง contamination ในดาต้าเซ็นเตอร์นั้นมาจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุด้าน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร ระบบกรองอากาศ หรือแม้แต่ การบำรุงรักษาระบบกรองอากาศ…

การทำความเย็น ดาต้าเซ็นเตอร์ PART3

Thermal guideline for data center วันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาที่น่าสนใจจากหนังสือ Thermal guidelines for data processing environment เป็นหนังสือจาก ASHRAE ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมือนมาตราฐานสากลเลยก็ว่าได้สำหรับการควบคุม สภาพอากาศในห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อหนังสือได้โดยตรงจาก ASHRAE เลยครับจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารจัดการพลังงานของคอมพิวเตอร์เข้มข้นขึ้นตาม ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวทางที่ถูกต้องจึงได้มีกลุ่มคนที่มีความสามารถมารวมตัวกันจัดตั้งสมาคมที่ชื่อ ASHRAE Technical Committee (TC) 9.9 ในปี 1999 และตีพิมพ์หนังสือ Thermal guidelines for data processing environment ในปี 2004 เป็นเล่มแรก และหลังจากนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ถูกพัฒนา และ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ…

การทำความเย็น ดาต้าเซ็นเตอร์ PART3
การทำความเย็น ดาต้าเซ็นเตอร์ PART3
Cooling for Data center PART 1
Cooling for Data center PART 1