4.4.17

Từ ngày mình phát hiện ra trường LCB, mình lượn hết web, coi tất cả các clip trên channel ở youtube, mình thích trường đó lắm. Nhiều khi, trong đầu mình tưởng tượng ra ngày mình đặt chân đến Adelaide và Paris để học về baking ở LCB. 
Mình chỉ có sự mộng mơ và thích làm bánh thôi, chứ trước giờ những thứ mình làm, mình học ở ĐH không liên quan gì đến và không đáp ứng được yêu cầu của trường mình thích. Nghĩ đến đoạn này, thấy đường mình đi dài và khó.
Sáng nay, chị Bình vừa gửi cho mình contact của 1 chị chủ của 1 bakery để xin vào phụ bếp. Mà gia đình chị ấy có kế hoạch quay lại Thụy Sĩ. Nên mình phải chọn option khác. :)

Mà sáng nay, mình lục tung nhà mình kiếm mấy quyển về baking với “Con đường hồi giáo” mà không thấy đâu. Mình hỏi nhóc em và nó nói nó cho bạn nó mượn rồi.Trời ơi, tức tức tức quá! Sao lần nào cho mượn sách cũng không nhắn tin cho con chị vậy!? =.=

Mới sáng sớm đã quạu lên với thằng em vì mấy quyển sách! Hừm

Like what you read? Give From Thao a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.